Lukuvuositiedote

PÄIVITTÄINEN TYÖSKENTELY

Koulun kello kutsuu ensimmäiselle oppitunnille klo 8.15. Oppitunti kestää 60 minuuttia, johon sisältyy välitunti. Poikkeuksen muodostavat aamutunnit klo 8.15-9.45 (kaksi oppituntia peräkkäin), ja niitä seuraava pitkä välitunti klo 9.45-10.15. Luokissa noudatetaan soveltuvin osin ns. kokonaisopetusta, jolloin voidaan poiketa em. tuntirytmistä. Opettaja tiedottaa vanhempainillassa kunkin luokan työskentelystä.

Toivomme teidän kotona kiinnittävän huomiota kotitehtävien tekemiseen ja siihen, että oppilaan tarvitsemat työvälineet ovat päivittäin mukana. Oppilas saa lukukauden  alussa peruskoulutarvikkeet, jotka on hyvä säilyttää pulpetissa. Tämän jälkeen kodit huolehtivat siitä, että oppilaalla on opiskeluvälineet koulunkäyntiä varten. Liikuntatunneille varustaudutaan opettajien ohjeiden mukaan. Luistelutunneilla käytetään kypärää turvallisuuden lisäämiseksi.
Matkapuhelimen käytöstä oppilas sopii opettajan kanssa. Puhelin pidetään äänettömällä oppitunnin aikana. Koulu ei vastaa kadonneesta puhelimesta!

KOULUKUVAUS

Koulukuvaus on koulussamme keskiviikkona 23.8.2017 Kuvaus tapahtuu luokittain.

POISSAOLOT

Lapsen poissaolosta tulee ilmoittaa heti ensimmäisenä poissaolopäivänä. Poissa-oloilmoituksen voi tehdä Wilman kautta tai puhelimitse tai muulla opettajan kanssa sovitulla tavalla.
Luokanopettaja myöntää luvan muusta syystä kuin sairaudesta johtuvaan poissaoloon 1-3 päiväksi. Koulunjohtaja myöntää luvan pidemmäksi aikaa. Loma-anomuslomake täytetään Wilmassa. Huoltaja on vastuussa siitä, että oppilas tekee loman aikana hänelle osoitetut tehtävät.

ILMOITUS MUUTOSTA

Ilmoitus muutosta tai muista yhteystietojen muutoksista tulee tehdä sekä luokan-opettajalle että kansliaan.

KOULUTAPATURMIEN HOITO

Vantaan Kaupunki korvaa koulumatkalla ja kouluaikana tapahtuneiden tapaturmien kustannukset edellyttäen, että hoito tapahtuu kunnallisessa terveyskeskuksessa. Yksityiset lääkäripalvelut jäävät huoltajien itsensä maksettaviksi, myös lähetteiden kautta tapahtuvat.

RIKKOUTUNEIDEN VARUSTEIDEN KORVAAMINEN

Korvattavia varusteita ovat tapaturmaisesti särkyneet silmälasit ja kuulolaitteet. Sen sijaan kadonneita tai turmeltuneita vaatteita, matkapuhelimia, urheiluvarusteita yms. ei pääsääntöisesti korvata.

KOULUMATKAT

Askiston koulu sijaitsee useimpien oppilaiden osalta kävelyetäisyydellä.  Suositeltavaa on turvallisuuden takia, että ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat tulisivat kävellen kouluun. Pyöräillessä turvavarusteet kuntoon ja kypärä päähän!
 
    
                            

      KUMMILUOKKATOIMINTA

Ekaluokkalaiset saavat syksyllä viidesluokkalaisista oman kummin, joka on tukena
välitunnilla ja erilaisissa yhteisissä toiminnoissa. Koulutulokkaat tuntevat heti kuuluvansa yhteisöön. Tämä on osaltaan luomassa koulumme hyvää henkeä ja oppilaiden välistä sopua.

VANHEMPIEN VAPAAEHTOINEN TOIMINTA

Syksyn  2017 toimintapäivä Syyslystit la 30.9.2017 klo  9.00-12.00 on koulupäivä, joka on koulun ja kodin yhteistyöpäivä. Päivä järjestetään yhdessä eri toimijoiden kanssa. Jokaisessa luokassa on toiminut vanhempien muodostama luokkatoimikunta, joka on osallistunut mm. leirikoulujen järjestämiseen yhdessä opettajan kanssa. Tämän toivomme edelleen jatkuvan.

ERITYISOPETUS
Erityisopetus on osa opetuksen yksilöllistämistä tavoitteellisesti, suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Se on oppilaan kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa työtä, jota jokaisella oppilaalla on oikeus tarvittaessa saada. Oppilas voi saada erityisopetusta yksin, pien-ryhmässä tai esimerkiksi omassa luokassaan siten, että luokkaa ohjaa samanaikaisesti sekä luokanopettaja että erityisopettaja. Koulumme erityisopettajiin voi ottaa yhteyttä, jos jokin oppilaan oppimiseen tai erityisopetukseen liittyvä asia mietityttää.

OPPILASHUOLTO

Kouluympäristön yleiseen hyvinvointiin liittyviä asioita käsittelee yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR), johon kuuluvat koulunjohtaja, opettaja, koulukuraattori, koulupsykologi ja kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa erikseen sovitusti oppilaiden ja huoltajien edustajat.

KOULURUOKAILU

Kouluruokailusta vastaa Vantaan tilapalveluiden Vantti. Lomakkeita erityisruokavalioiden ilmoittamiseksi saa www.vantti.fi, kouluterveydenhoitajalta tai Vantaan kaupungin kotisivuilta. Kaikista ruoka-aineallergioista täytyy olla lääkärintodistus. Kouluruokailussa käytetään vähälaktoosisia tai laktoosittomia ruoka-aineita.
Koulussamme on iltapäivisin mahdollisuus maksulliseen välipalaan. Välipala maksetaan kaupunkikortilla, johon voi ladata arvoa Vantaa Infossa. Välipalan valmistus alkaa viikolla 35. Lisätietoja kouluruokailusta saa Vantin sivuilta osoitteesta http://www.vantti.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vanttiwwwstructure/21838_Kouluruokaa_.pdf

TYÖ- JA LOMA-AJAT

Syyslukukausi  to 10.08. – pe 22.12.2017          
yhteinen lauantaityöpäivä  26.8.2017
askiston koulun syyslystit 30.9.2017 (korvaava vapaapäivä ilmoitetaan myöhemmin)
syysloma            ma 16.10.2017 – pe 20.10.2017 
joululoma            la  23.12.2017 - su  7.1.2018

Kevätlukukausi ma 8.1.2018 – la 2.6.2018
talviloma ma 19.2. - pe 23.2.2018 (vko 8)

vappuaatto ma 30.4.2018 vapaa (korvaa yhteisen lauantaityöpäivän 26.8.)